Kontakt

Kontakt


Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga personer som är knutna till Wssk. Välkommen att kontakta oss!
Om du i mobil inte ser alla kolumner med Funktion, Namn, Epost och Tel så prova att hålla den liggande.

Funktion

Namn

Epost

Telefon

Styrelsen


Ordförande

Ansvarig utgivare WelshNytt och webb

Rigmor Långström

Vice ordförande

Utställning

Jenny Tenggren

Kassör

Viltspår

Lena Torstensson

Ödegårdsvägen 8
521 72 Slutarp

Ledamot Sekreterare Postmottagare

Julia Nygren

Tomtgatan 6

784 62 Borlänge

Ledamot Jakt

Jenny Höök

Ledamot Aktivitetsgrupper

Anna Helmersson

Ledamot Utbildning

Inger Fjeldly

Suppleant 
Resultatredovisning

Susanne Nilsson

Suppleant  


Marcus Nygren

Utsedda av och underställda styrelsen:
Avels- och uppfödarkommitté

Rigmor Långström

Medlemsregister *) OBS

Svenska Kennelklubben 

Monica Seiron, WSSK

Rasinformatör

Valphänvisare

Carina Dahlberg

Redaktör Welshnytt

Annica Jardmark

Höckerum, Solsidan

615 75 Ringarum

Webbadmin

Eva Frisk

Ansvarig Welshshopen

vakant

Valda och och underställda årsmötet:
Revisor, ordinarie

Ulf Dahlin


Revisor ordinarie

Mona-Lena Beckman


Revisor, suppleant

Eva Stackerud LundqvistRevisor, suppleant

Jan BerglundValberedning sammankallande

Björn Klefbohm

Valberedning ledamot

Mita DahlgrenValberedning ledamot

Margareta Edman*) Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i WSSK.
Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna
Telefon: 08 – 795 33 44 (telefontider mån-fre kl 10-12 och 13-15)
E-post:medlem@skk.se