Klubbinfo

Klubbinformation

Styrelse väljs vid klubbens årsmöte. Ordföranden är den enda som väljs direkt för sitt uppdrag medan övriga väljs till ledamöter respektive suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där man beslutar vilken verksamhet/område var och en ska handlägga. Hela styrelsen är ansvarig för hela verksamheten. Även revisorer och valberedning väljs av årsmötet. Stadgarna anger hur styrelsen ska arbeta och hur verksamheten ska bedrivas. Vilka som sitter i styrelsen just nu och vilka som i övrigt är medarbetare i klubben kan du se genom att klicka på denna knapp.

Vi uppmanar alla medlemmar att hjälpa valberedningen genom att komma med många förslag och gärna även föreslå sig själv! Skriv till valberedning@wssk.se

PROTOKOLL OCH HANDLINGAR


Läs protokollen!

För att förstå vad som händer i klubben och vilka beslut som ligger till grund för detta, är det en nödvändighet att studera protokollen. Medlemmar har alltid rätt att få läsa styrelsens protokoll men det är styrelsen själv som avgör om protokollen ska finnas på webben. WSSK styrelsen har sedan många år tillbaka valt denna öppenhet. Underlag för beslut och ärenden är däremot inte tillgängliga för andra än styrelsen.


Klicka på knapparna nedan för att ta del av de senaste samt äldre handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser, avelsrapporter, stadgar mm.

För att kunna läsa dokumenten måste du har Acrobat Reader installerad - för dator klicka på denna ikon:

För att kunna läsa dokumenten i mobil eller surfplatta måste du också ha Acrobat Reader. Ladda ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).